Υπηρεσία Υποστήριξης Μάθησης

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Μάθηση (LSS - Learning Support Service) στοχεύει στην υποστήριξη μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, εντός και εκτός της τάξης, προκειμένου ο μαθητής να ωριμάσει ακαδημαϊκά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Η υπηρεσία προσφέρεται ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη, όπου ο μαθητής επωφελείται από ατομική ακαδημαϊκή και ψυχολογική προσοχή.

Ως παράλληλη στήριξη, ο ρόλος μου είναι κυρίως υποστηρικτικός και καθοδηγητικός. Θα είμαι η σκιά του μαθητή, προσφέροντας του την κατάλληλη στήριξη στις μαθησιακές του δυσκολίες και εκπαίδευση για μια καλύτερη αλληλοεπίδραση με τους συμμαθητές του. Η προσέγγιση μου βασίζεται στο πραγματικό νόημα του θεσμού της ένταξης, καθώς θέλω να αποτελέσω τη γέφυρα μέσω της οποίας ο μαθητής θα αισθανθεί άνετα με το επίπεδο των ικανοτήτων του, θα ενσωματωθεί στο τμήμα του ενώ παράλληλα οι συμμαθητές του θα τον αποδεχτούν και θα τον αγκαλιάσουν για τις ιδιαιτερότητες του.

Είναι σημαντικό οι γονείς να γνωρίζουν ότι το παιδί τους προστατεύεται από τη σχολική βία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση, το σχολικό εκφοβισμό, και την απομόνωση.

Πολλές φορές, παιδιά που έχουν παράλληλη στήριξη στοχοποιούνται και στιγματίζονται ως άτομα που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες ή που δε θα έπρεπε να βρίσκονται στο ίδιο τμήμα. Σκοπός μου είναι να συμβάλλω στη κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Σε συνεργασία με το σχολείο, δημιουργείται ένα θετικό, φιλόξενο, αποδεκτικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την συμμετοχή του σε ομαδικές δραστηριότητες για την επίτευξη σχολικής επιτυχίας.

Η παράλληλη στήριξη γίνεται σε απόλυτη συνεννόηση με το δάσκαλο σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Στόχος είναι με τη πάροδο του χρόνου να έχουν βελτιωθεί οι ακαδημαϊκές δυσκολίες, ο μαθητής να βρίσκεται στο ίδιο γνωστικό επίπεδο και να αισθάνεται ισότιμος με τους συμμαθητές του.

Πέραν της στήριξης κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα διεξάγονται και 1-1 συνεδρίες εκτός τάξης. Η συχνότητα και η διάρκεια αυτών των συνεδριών καθορίζεται από τις απαιτήσεις του παιδιού, και ανάλογα με την πρόοδό θα υπάρχει αντίστοιχη προσαρμογή. Οι συνεδρίες θα γίνονται για μια εξατομικευμένη, διαφοροποιημένη εκπαιδευτική παρέμβαση, ψυχολογική υποστήριξη και την αποκλειστική παρακολούθηση προόδου του μαθητή. Οι γονείς θα ενημερώνονται εβδομαδιαία σχετικά με την πρόοδό και τις εξελισσόμενες ανάγκες του παιδιού.

Καθοριστικός είναι πάντα και ο ρόλος της οικογένειας. Είναι απαραίτητο οι γονείς να αγκαλιάζουν με ωριμότητα, αποδοχή και αγάπη την οποιαδήποτε διαφορετικότητα του παιδιού τους. Η σωστή επικοινωνία μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτικών και της παράλληλης στήριξης κρίνεται εξίσου σημαντική. Επιβάλλεται να υπάρχει σεβασμός, κατανόηση, αλληλοβοήθεια, στήριξη, συνεργασία και εχεμύθεια για μια επιτυχής προσέγγιση.

Στόχοι

01

Υποστήριξη στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση συμπεριφορών του παιδιού.

02

Υποστήριξη στο μαθητή για τη διαχείριση των συναισθημάτων, των προσωπικών και ακαδημαϊκών δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει.

03

Βοήθεια στην οργάνωση και τήρηση ορίων/κανόνων που πρέπει να ακολουθεί ο μαθητής μέσα στη τάξη.

04

Βοήθεια στην προσαρμογή νέας ακαδημαικής χρονιάς ή νέου σχολικού περιβάλλοντος.

05

Βοήθεια στην ένταξη και συμμετοχή εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

06

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης του παιδιού.
Ένας γονέας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, εφόσον:
  • Το παιδί έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Το παιδί έχει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία
  • Το παιδί έχει διαταραχή ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
  • Το παιδί έχει αυτισμό

Απευθύνομαι σε μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας, και σε μαθητές που δεν είναι η ελληνική γλώσσα η μητρική τους ή φοιτούν σε αγγλόφωνο σχολείο.