Συμβουλευτική Γονέων / Οικογένειας

Ο σκοπός της συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να ενισχύσουν την μεταξύ τους επικοινωνία και να επιλύσουν τυχόν συγκρούσεις.
Στην Συμβουλευτική Γονέων συμμετέχουν είτε και οι δύο γονείς είτε μόνο ο ένας, με σκοπό την παροχή βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το παιδί ή τον έφηβο και κατ’επέκταση επηρεάζουν τη καθημερινότητα των μελών της οικογένειας.
Στη Συμβουλευτική Οικογένειας συμμετέχουν οι γονείς μαζί με το παιδί με σκοπό να βελτιωθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και να επιλυθούν τυχόν συγκρούσεις.
Οι γονείς εκπαιδεύονται στους τρόπους αναγνώρισης και αντιμετώπισης των αναγκών του παιδιού, αλλά και άλλων προβλημάτων σωματικής ή ψυχικής υγείας, και συμπεριφοράς.
Στόχοι

01

Βελτίωση της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας.

02

Επίλυση συγκρούσεων με στόχο την εναρμόνιση των σχέσεων.

03

Αντιμετώπιση ξαφνικών αλλαγών στο πλαίσιο της οικογένειας.

04

Ανάπτυξη ενός αρμονικού και συναινετικού περιβάλλοντος.
Συχνά Προβλήματα
  • Δυσκολία επιβολής και τήρησης ορίων
  • Ενδοικογενειακά προβλήματα επικοινωνίας
  • Αδελφική ζήλια
  • Διαχείριση σεξουαλικής ταυτότητας του παιδιού
  • Προσαρμογή σε νέο σχολείο, κατοικία, ή νέου μέλους της οικογένειας στο σπίτι
  • Αναπτυξιακές διαταραχές
  • Αντιμετώπιση των αλλαγών στα στάδια της εφηβικής ανάπτυξης
  • Τραυματική εμπειρία ή αλλαγή που επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια (μετακόμιση, φυσική καταστροφή, απώλεια, διαζύγιο, πένθος)

Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που σας απασχολούν.