Νοέμβριος 2020

ΔΕΠΥ: Θεραπείες και Συννοσηρότητα
||,
Η ΔΕΠΥ είναι μια χρόνια διαταραχή που δεν έχει ριζική θεραπεία, αλλά όσο νωρίτερα αναγνωρίσουμε την παρουσία της και ανταποκριθούμε κατάλληλα σε αυτή, τόσο το καλύτερο. Η πρώιμη παρέμβαση και η ολοκληρωμένη διάγνωση στην παιδική ηλικία έχει ως αποτέλεσμα τη...
continue reading