Μάρτιος 2021

Millennials: Ποιοι είναι και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους;
||
«Millennials» (23-40 ετών), ο λόγος για μια αρκετά φιλόδοξη γενιά, που παρά τις δυσκολίες και τις ανησυχίες που επέφερε η πανδημία, αλλά και τις συνεχείς οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, εξακολουθεί να παραμένει ανθεκτική σε κάθε εμπόδιο, να εξελίσσεται και...
continue reading