Τι είναι η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ);

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) – διεθνώς Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) – είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας. Προκύπτει από μια αναπτυξιακή βλάβη των εκτελεστικών λειτουργιών του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, ο εγκέφαλος των παιδιών με ΔΕΠΥ παρουσιάζει διαφορές από εκείνον των συνομηλίκων τους στη δομή, το μεταβολισμό και τη λειτουργία.

Εμφανίζεται περίπου στο 11% των παιδιών, με σχέση συνήθως 3:1 υπέρ των αγοριών, και συνεχίζεται κατά ένα σημαντικό ποσοστό στην ενήλικη ζωή, επηρεάζοντας σχεδόν το 5% των ενηλίκων. Αρκετοί επιστήμονες, ωστόσο, πιστεύουν ότι η συχνότητα εμφάνισης είναι περίπου η ίδια και στα δυο φύλα. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα κορίτσια συχνά δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υπερκινητικότητας και διαχειρίζονται καλύτερα τη διαταραχή τους, γι’ αυτό και η διάγνωση μπορεί να διαλάθει ή να γίνει αργότερα.

Τόσο τα παιδιά, όσο και οι ενήλικες, μπορούν να διαγνωστούν με ΔΕΠΥ. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ εμφανίζονται στους ειδικούς συνήθως, μεταξύ 3 και 7 χρόνων, και πολλές φορές η αναγνώριση ταυτίζεται με την ένταξη στο σχολείο, την αυξημένη ανάγκη για συγκέντρωση της προσοχής, οργάνωση και συμμόρφωση στους κανόνες.

Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανά άτομο. Σύμφωνα με το DSM-V, τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ είναι η διάσπαση ή έλλειψη προσοχής, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα. Στη παιδική ηλικία παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες τόσο στο σχολικό, όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Συχνά, τα παιδιά εκδηλώνουν:

  • Χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με το επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων τους
  • Αυξημένο στρες, χαμηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολίες στη διαχείρηση των συναισθημάτων τους
  • Επιθετικές συμπεριφορές ή προβλήματα διαγωγής
  • Απόρριψη απο τους άλλους ή δυσλειτουργικές κοινωνικές σχέσεις.
  • Δυσκολίες στη κοινωνική προσαρμογή

Τέλος, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον διαχωρισμό μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς ζωηρού παιδιού ή ΔΕΠΥ. Πολλές φορές ένα παιδάκι μπορεί να είναι ζωηρό και ανυπάκουο. Όταν, όμως, πρόκειται για ΔΕΠΥ, τα χαρακτηριστικά αυτά επικρατούν σε όλα τα περιβάλλοντα του παιδιού.

Αν έχετε, λοιπόν, κάποια υπόνοια ή αν δυσκολεύεστε στο τρόπο αντιμετώπισης μιας συμπεριφοράς που εμφανίζει το παιδί σας, τότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώιμη παρέμβαση και η παροχή ενός δομημένου προγράμματος, με τη κατάλληλη ενθάρρυνση και υποστήριξη, είναι τα εφόδια για μια λειτουργική και επιτυχημένη ζωή!

Γράψε ένα σχόλιο